LÄÄKINNÄLLINEN KÄYTTÖ

Vaatetuksella voi tehokkaasti ehkäistä UV-säteilyn haittavaikutuksia ja lievittää säteilystä aiheutuvia iho-oireita. Ihosiirrännäisten ja suurten leikkausten jälkeen materiaalista valmistetut vaatteet suojaavat näitä alueita haitalliselta säteilyltä. Voimakas auringonvalo saattaa aiheuttaa komplikaatioita ja tulehduksia.

Koska vaatteet ovat ihopotilaan apuväline, siksi tietyissä tilanteissa yksilöt voivat hakea korvauksia vaatetuksen hinnasta osana ihosairauden hoitoa. UV-vaatetus on ensisijaisesti valoherkistymäpotilaiden apuväline, koska heillä ei aurinkovoiteiden lisäksi ole muuta keinoa suojautua valolta. On myös muita, esim. synnynnäisiä tai perinnöllisiä ihosairauksia, joissa potilaalla voi olla ihoon liittyviä toimintahäiriöitä. Tällöin ihon pintaa lähinnä oleva vaatetus sekä ulommaisin vaatetus ovat apuvälineen asemassa. Harvinaisia ihosairauksia on kymmeniä, jopa satoja ja siksi joidenkin ihosairauksien harvinaiset tai vaikeat muodot lasketaan harvinaisiin ihosairauksiin. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi iktyoosi, epidermolysis bullosa, xeroderma pigmentosum ja incontinentia pigmenti.

KORVATTAVAT UV-SUOJAVAATTEET

Suomessa tavallisia väyliä saada korvattavia suojavaatteita ihosairauden hoitoon on kolme:

1. Lääkinnällinen kuntoutus
2. Vammaispalvelulain ylimääräiset vaatekustannusten korvaukset
3. Kelan vammaisetuudet

Vammaistuki ja vammaispalvelu ovat kaksi eri asiaa. Vammaistuki on Kelan etuus, vammaispalvelulain tukitoimia käsittelee ja päättää kotikunnan sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä.

Aina on kuitenkin muistettava, että asiakkaan oma yksilöllinen tilanne tulee selvittää. Sitä kautta hänen kohdallaan osataan valita oikea väylä vaatteiden korvattavuuden osalta ja tehdä muut asianmukaiset selvitykset. Ei ole yhtä ainoaa kaavaa, jonka mukaan haitta, toimintakyvyn ongelmat, sairauden perustaudinhoito ja vaate määritellään. Tarvekartoitusta tekee asiakkaan kanssa hoitava lääkäri, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja ja omahoitaja.

Lue lisää:

Ultraviolet radiation and Clothing Protection

UV-säteily – Ilmatieteenlaitos

Forecan lomasää matkakohteessasi

Iholiiton kooste suojavaatteiden korvausmahdollisuuksista

Riitta Vaara: Iho ystäväksi – Apua ihon ongelmiin

Harvinaiset-verkosto

Rarelink

Eurordis

NIH